Treeningu etikett

Õpilane peab saabuma dojosse enne trenni algust.

Oma treeningkorda oodates ei tohi õpilane segada eelnevat treeningrühma.

Väljaspool tatamit liikudes tuleks kanda vahetusjalanõusid, n: saunasussid, tuhvlid jne.

Mobiiltelefonide kasutamine treeningu ajal on keelatud.

Treeningriietus peab olema puhas ja terve. Samuti tuleb enne trenni algust eemaldada
kehalt kõik kellad, sõrmused, kaelaketid, kõrva ja ninarõngad jne.

Küüned peavad olema lühikesed. Pikad juuksed tuleb patsi siduda. Kehal ei tohi olla teisi määrivaid aineid ( meik, kehamaalingud jne).

Õpilased kannavad trennis valget treeningriietust ja vööastmele vastavat vööd.

Treeningsaali ja tatamile saabudes ja sealt lahkudes peab tegema kummarduse ja läbi
selle näitama austust treeningkaaslaste, treeneri ja enda vastu.

Kui õpilasel on vigastus, mis piirab trenni tegemist, või on tal vaja lahkuda enne
trenni lõppu, peab ta sellest teatama treenerile enne trenni algust.

Kui õpilane vigastab end treeningu jooksul, tuleb sellest teatada treenerile.

Tatamilt lahkumine ilma vastava loata on keelatud.

Enne trenni algust sooritatakse treeneri juhatusel kummardus, millega näidatakse austust judo, treeningkaaslaste ja treeneri vastu.

Kui õpilane hilineb trenni, peab ta soojenduse tegema iseseisvalt teisi segamata ja
seejärel küsima treenerilt luba treeningrühmaga liitumiseks.

Paarisharjutuse alguses ja lõpus sooritavad õpilased teineteisele püstikummarduse.

Õpilased peavad suhtuma treeningusse tõsiselt ja keskendunult. Rääkimist, naermist ja teisi õpilasi häirivat käitumist peab vältima.

Tatamil söömine, joomine, vastu seina toetamine ja tatamil lamasklemine on keelatud.

Õpilased peavad treeneri juhtnöörid täitma kiirelt ja täpselt. Vasturääkimine, halvustav käitumine, nägude tegemine ei sobi dojosse.

Kui õpilane tahab treenerilt midagi küsida, teeb ta treenerile püstikummarduse ja kõnetab teda “senseiks”.

Kui kõrgema vööga õpilane sooritab harjutust madalama vööga õpilasega, peab ta olema ettevaatlik. Ta peab igati aitama madalama vööastmega õpilast. Tuleb mõista, et madalamad vööd on Judo pere nooremad liikmed.

Kui õpilane ei saa vigastuse tõttu osaleda treeningul aga tahab trenni jälgida väljaspool tatamit, peab ta luba küsima treenerilt. Kuid tuleb meeles pidada, et pealtvaatajad segavad teiste trenni.

Vööeksamil peab õpilane lisaks headele tehnikatele üles näitama ka viisakust ja korralikku käitumist.

Kui treenerit ei ole trenni alguseks saabunud, peab kõrgeim vöö alustama treeninguga vastavalt ajakavale. Treeneri saabudes annab kõrgeim vöö käskluse “rei” ja annab treeningrühma üle treenerile.